Hvad er Bybusklubben?

 

Tillidsrepræsentanter

 

Overenskomst og aftaler

 

Nyheder

 

Aktiviteter

 

Links

 

Kontakt os

 

Formål

 

 

Bybusklubben under 3F TLB Aarhus er stiftet den 4. september 2007, og er den faglige klub for buschauffører under 3F TLB.

 

Klubben har til formål at:

 

- skabe sammenhold mellem kollegaer, fagligt som socialt

- debattere og forbedre arbejdsforholdene på arbejdspladsen

- udbrede kendskabet til overenskomst og lokalaftaler og forbedre disse

- være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne

- igangsætte og støtte sociale arrangementer og samvær for klubbens medlemmer

- afholde udgifter til det, bestyrelsen beslutter er til fordel for medlemmerne

- støtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde og medvirke til kammeratskab

- opretholde en fordragelig omgangstone, med og blandt kollegaer på arbejdspladserne og arbejdspladserne imellem

 

Klubben holder åbne klubaftener for alle medlemmer den første tirsdag i hver måned. Til klubaftenerne er der mulighed for at få en kop kaffe eller en sodavand og møde bestyrelsen, din TR og dine kolleger til en hyggelig og uformel snak. Hold øje med aktivitetskalenderen, hvor klubaftenerne vil fremgå.